Hviezdoslavova 29 Nové Zámky +421907790095

Zásady ochrany osobných údajov

Dátum účinnosti: 2022-02-13

Aktualizované dňa: 2022-02-13
Tieto zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú zásady spoločnosti S O S Taxi týkajúce sa zberu a používanie informácií, ktoré zhromažďujeme, keď navštívite https://sos-taxi.sk (ďalej len „Služba“). Tieto Zásady ochrany osobných údajov popisujú vaše práva na súkromie a ako vás chránia zákony na ochranu súkromia.
Používaním našej Služby vyjadrujete súhlas so zhromažďovaním a používaním vašich informácií v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov. Ak nesúhlasíte so zberom, nevstupujte ani nepoužívajte našu službu a používanie vašich informácií, ako je uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Tieto Zásady ochrany osobných údajov boli vytvorené s pomoc nástroja Generátor zásad ochrany osobných údajov v súboroch cookie.
S O S Taxi je oprávnená tieto Zásady ochrany osobných údajov kedykoľvek upraviť. Môže sa to stať bez predchádzajúceho upozornenia.
S O S Taxi zverejní upravené Zásady ochrany osobných údajov na stránke https://sos-taxi.sk

Zhromažďovanie a používanie vašich osobných údajov

Informácie, ktoré zhromažďujeme

Pri používaní našej Služby budete vyzvaní, aby ste nám poskytli osobné údaje, na ktoré ste zvykli kontaktovať alebo identifikovať vás. https://sos-taxi.sk zhromažďuje nasledujúce informácie:
 • Údaje o používaní
 • Meno
 • E-mail
 • Číslo mobilného telefónu
 • Profil na sociálnych sieťach
 • Dátum narodenia
 • Informácie o platbe
Údaje o používaní zahŕňajú:
 • Adresy internetového protokolu (IP) počítačov pristupujúcich na stránku
 • Požiadavky na webové stránky
 • Odkazujúce webové stránky
 • Prehliadač používaný na prístup na stránku
 • Čas a dátum prístupu

Ako zhromažďujeme informácie

https://sos-taxi.sk od vás zhromažďuje a prijíma informácie nasledujúcim spôsobom:
 • Keď vyplníte registračný formulár alebo inak odošlete svoje osobné údaje.
 • Pri interakcii s našou službou.
 • Z externých verejných zdrojov.
Vaše informácie budú uložené po dobu až 7 dní už nie je povinný vám poskytovať služby. Vaše údaje môžu byť uchovávané počas dlhšieho obdobia ohlasovanie alebo vedenie záznamov v súlade s platnými zákonmi. Informácie, ktoré vás neidentifikujú osobne môžu byť uložené na dobu neurčitú.

Ako používame vaše informácie

https://sos-taxi.sk môže použiť vaše údaje na nasledujúce účely:
 • Poskytovanie a udržiavanie našej Služby, ako aj sledovanie používania našej Služby.
 • Na iné účely. S O S Taxi použije vaše informácie na analýzu údajov na identifikáciu použitia trendy alebo určiť efektívnosť našich marketingových kampaní, keď je to primerané. Budeme používať vaše informácie na vyhodnotenie a zlepšenie našej Služby, produktov, služieb a marketingového úsilia.
 • Správa vášho účtu. Vaše osobné údaje môžu umožniť prístup k viacerým funkciám nášho účtu Služba, ktorá je dostupná pre registrovaných používateľov.
 • Informácie o správe. Vaše osobné údaje budú použité ako súčasť prevádzky našej spoločnosti Postupy správy webových stránok.
 • Marketingové a propagačné iniciatívy. S O S Taxi použije nešpecifické zhromaždené informácie od vás, aby sme zlepšili naše marketingové úsilie.

Ako zdieľame vaše informácie

S O S Taxi bude zdieľať vaše informácie, ak je to možné, v nasledujúcich situáciách:
 • S vaším súhlasom. S O S Taxi bude zdieľať vaše informácie na akýkoľvek účel s vaším výslovným súhlas.
 • Pre prevody podnikania. Vaše informácie budú zdieľané v prípade pripojenia, rokovanie, fúzia, predaj obchodného majetku, financovanie alebo akvizícia celého nášho podniku alebo jeho časti s inou spoločnosťou.
 • Zdieľanie s pridruženými spoločnosťami. S O S Taxi bude zdieľať vaše informácie s našimi pridruženými spoločnosťami. Tieto môžu zahŕňajú našu materskú spoločnosť alebo dcérske spoločnosti, partnerov alebo spoločnosti, ktoré kontrolujeme.

Zdieľanie treťou stranou

Akákoľvek tretia strana, s ktorou zdieľame vaše informácie, musí zverejniť účel, na ktorý zamýšľa použiť tvoja informácia. Vaše údaje si musia ponechať len po dobu zverejnenú pri vyžiadaní resp prijímanie uvedených informácií. Poskytovateľ služieb tretej strany nesmie ďalej zhromažďovať, predávať ani používať vaše osobné údaje okrem prípadov, keď je to potrebné na splnenie stanoveného účelu.
Vaše informácie môžu byť zdieľané s treťou stranou z dôvodov vrátane:
 • Zlepšenie našej služby. Vaše informácie môžu byť zdieľané s poskytovateľmi služieb tretích strán s cieľom zlepšiť našu službu a/alebo interakcie s poskytovateľmi.
 • Marketingové iniciatívy. Vaše informácie budú použité na generovanie a odosielanie bulletinov, e-mailový marketing úsilie, reklamy a ďalšie.
 • Zlepšenie cielených reklamných kampaní. S O S Taxi spolupracuje s poskytovateľmi služieb tretích strán s cieľom zlepšiť cielené reklamné kampane.
 • Informácie služby Analytics. Vaše informácie môžu byť zdieľané s online analytické nástroje na sledovanie a analýzu návštevnosti webových stránok.
Ak sa rozhodnete poskytnúť takéto informácie pri registrácii resp v opačnom prípade dávate S O S Taxi povolenie na používanie, zdieľanie a uchovávanie týchto informácií spôsobom, ktorý je v súlade s tieto Zásady ochrany osobných údajov.
Vaše informácie môžu byť zverejnené z ďalších dôvodov vrátane:
 • Dodržiavanie príslušných zákonov, nariadení alebo súdnych príkazov.
 • Reagovanie na tvrdenia, že vaše používanie našej Služby porušuje práva tretích strán.
 • Presadzovanie zmlúv, ktoré s nami uzavriete, vrátane týchto Zásad ochrany osobných údajov.

Súbory cookie

Cookies sú malé textové súbory, ktoré do vášho počítača ukladajú webové stránky, ktoré navštívite. Používajú webové stránky cookies, ktoré pomáhajú používateľom efektívne sa pohybovať a vykonávať určité funkcie. Súbory cookie, ktoré sú potrebné pre aby webové stránky fungovali správne, je povolené nastaviť bez vášho súhlasu. Všetky ostatné súbory cookie potrebujú na schválenie pred ich nastavením v prehliadači.
 • Bezpodmienečne nevyhnutné súbory cookie. Nevyhnutne nevyhnutné súbory cookie umožňujú základné funkcie webovej stránky, ako napr prihlasovanie používateľov a správa účtu. Webovú stránku nie je možné správne používať bez nevyhnutne potrebných súborov cookie.
 • Výkonnostné cookies. Výkonnostné cookies sa používajú na zistenie, ako návštevníci používajú webovú stránku, napr. analytické súbory cookie. Tieto súbory cookie nemožno použiť na priamu identifikáciu určitého návštevníka.
 • Cookies zacielenia. Súbory cookie zacielenia sa používajú na identifikáciu návštevníkov medzi rôznymi webovými stránkami, napr. obsahoví partneri, bannerové siete. Tieto súbory cookie môžu spoločnosti použiť na vytvorenie profilu záujmov návštevníkov alebo zobrazovanie relevantných reklám na iných webových stránkach.
 • Funkčné súbory cookie. Funkčné súbory cookie sa používajú na zapamätanie informácií o návštevníkoch na webové stránky, napr. jazyk, časové pásmo, vylepšený obsah.
 • Neklasifikované súbory cookie. Neklasifikované súbory cookie sú súbory cookie, ktoré nepatria do žiadnej inej kategórie alebo sú v procese kategorizácie.

Bezpečnosť

Bezpečnosť vašich informácií je pre nás dôležitá. https://sos-taxi.sk využíva celý rad bezpečnostných opatrení, aby zabránil zneužitiu, strate alebo zmene informácií, ktoré ste nám poskytli. Keďže však nemôžeme zaručiť bezpečnosť informácií, ktoré nám poskytujete, musíte k našej službe pristupovať u vás vlastné riziko.
S O S Taxi nezodpovedá za výkon webových stránok prevádzkované tretími stranami alebo vaše interakcie s nimi. Keď opustíte túto webovú stránku, odporúčame vám skontrolovať postupy ochrany osobných údajov iných webových stránok, s ktorými komunikujete, a určiť primeranosť týchto postupov.

Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte nasledujúcimi spôsobmi:
Názov: S O S Taxi
Adresa: Hviezdoslavova 29 Nové Zámky
E-mail: support@sos-taxi.sk
Webová stránka: https://sos-taxi.sk